Jenni Allen

0,00 

Kommunikaatio-opettaja (2014)

Lähtökunta: TAMPERE
Puhelin:
Sähköposti: jenni.allen@sivupersoona.com


Kommunikaatio-opetus

Kelan tuki
Olemme Kelan sopimuskumppani kaudella 2021-2023. Kyseinen symboli tarkoittaa, että tulkki tekee kyseistä palvelua myös Kelan korvaamana tulkkauspalveluna.
- ETÄ symboli tarkoittaa, että palvelu on mahdollista toteuttaa etänä

Viitottu puhe
Tukiviittomat
Apuvälineiden käyttö

Tukiviittomat
Viitottu puhe
Kuvakommunikaatio
Elekieli
Selkokieli

Kehitysvammaiset
Cp-vammaiset
Henkilöt, joilla kielellinen erityisvaikeus
Henkilöt, joilla aivovamma
Autismin kirjo

Englanti (keskitaso)

Helsinki, Espoo, Vantaa